Rozmiar: 15909 bajtów

- 600 -

1359, 18 IX, Lubin (Lubbin)

quarta fer. proxima in Quatuor temporibus post festum exaltacionis ste. Crucis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że Jan zwany ze Śliwic k. Oleśnicy (Johannes de Slewicz), właściciel Budziszowa Małego k. Legnicy (parvum Budesow), sprzedał za 40 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu z folwarku w Budziszowie Małym k. Legnicy wielkości 4 1/2 wolnych łanów oraz 8 1/2 oczynszowanych wolne od służby konnej i innych obciążeń Rychwinowi (Rychwinus) proboszczowi kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wrat[islauia]) oraz jego spadkobiercom. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Rechinberg (Henricus), Teodoryk de Rechinberg (Thedricus), Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg), Borguldus de Benytindorf, Henryk kapelan z Lubina (Henricus... in Lubbin), notariusz dworski, qui presenda habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 80; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 97.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 198.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów