Rozmiar: 15909 bajtów

- 599 -

1359, 18 IX, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta ante Mathei Ewangeliste

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski (Wratpslauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Jan zwany Runge (Johannes) sprzedał za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes) należącą do niego część folwarku wielkości 3 1/2 łana we wsi Piersno k. Środy Śl. (Pirschin) wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami swojemu bratu Niczkowi Runge (Niczco) oraz jego spadkobiercom z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczhorn (Henczco), Peczko z Gogołowa k. Świdnicy (Peczco de Gogelow) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Sbrambir (Peczco), Merboto de Hugewicz, Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz) - wasale, oraz Dythmarus de Meckenbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 45-45v.
Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 999.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów