Rozmiar: 15909 bajtów

- 598 -

1359, 18 IX

XVIII die mensis Septembris

Rajcy m. Wrocławia stwierdzają, iż w porozumieniu z ławnikami, starszymi cechu i prowincjałem dominikanów ustalili, że liczebność w klasztorze Dominikanek pod wezwaniem Św. Katarzyny we Wrocławiu nie może przekraczać 80 osób, a wolne miejsce w klasztorze może być obsadzone tylko po śmierci którejś z mniszek.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. k. 115, 1, s. 36v.
Regest: tamże, Zbiór Klosego, nr 23, s. 41-42.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów