Rozmiar: 15909 bajtów

- 604 -

1359, 28 IX, Lubin (Lubin)

fer. sexta ante festum sti Franczisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) nadaje w lenno Henrykowi de Rechinberg (Henricus) oraz jego spadkobiercom 4 łany i 3 pręty oczynszowane w Niemstowie k. Lubina (Hertwigswalde), które posiadał Reynczko (Reynczco, Hanco) zwany Abstath (Abschaksch) i jego żona Katarzyna (Katherina) jako oprawę wdowią. Po śmierci Reynczka (Reynczco) łany te przypadły wystawcy. Wystawca zatwierdza to nadanie z prawem alienacji oraz zwalnia od świadczeń z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubin), Henryk z Brzeziny k. Brzegu (Henricus de Bresin), Botho de Bruakschdorf, Hencczlinus i Teodoryk (Theodoricus) bracia de Redirn, Albert z Niechłowa k. Góry Śl. (Albertus de Nechlin) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 90; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 99b.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 201.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów