Rozmiar: 15909 bajtów

- 603 -

1359, 28 IX, Lubin (Lubin)

fer. sexta ante festum sti Francisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że Botho de Bruchaksdorf sprzedał za 24 grzywny 4 grzywny rocznego czynszu, który nabył niegdyś od Benuschia (Benuschius) i Henryka z Żar (Henricus de Sar) w Pieszkowie k. Lubina (Peczkindorf), Henkczlinowi (Hencczlinus), Teodorykowi (Theodoricus) i Piotrowi (Petrus) prezbiterowi, Tammonowi (Tammonus) i Niczkowi (Niczco) braciom zwanym de Redirn oraz ich spadkobiercom z prawem alienacji, prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców w ciągu 3 lat, wolne od wszelkich obciążeń.

Świadkowie: Henryk de Rechinberg (Henricus), Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Henryk z Brzeziny k. Brzegu (Henricus de Bresin), Hanko Abstaksch (Hanco), Albert Nechlin (Albertus) Nekuscho Czebeley i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 90-91; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 100v.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 200.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów