Rozmiar: 15909 bajtów

- 605 -

1359, 29 IX, Lubin (Lubin)

die st. Michaeli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Małgorzata (Margareta) i jej syn Niczko z Rynarcic k. Lubina (Niczco de Reynhartsdorf) sprzedali Mikołajowi de Koschnow i jego spadkobiercom za 24 grzywny 3 łany uprawne w Rynarcicach k. Lubina (Reynhartsdorf) wraz z domem mieszkalnym, trzema ogrodami oczynszowanymi, prawem korzystania z drzewa w lesie z przeznaczeniem na naprawę domu, połową stawu rybnego, prawem odkupu przez sprzedających i ich spadkobierców do najbliższego święta Wniebowzięcia NMPanny, prawem alienacji i obowiązkiem uiszczania świadczeń. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wilricus de Wangnityn, Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Bernard Leyske (Bemhardus), Bernard de Schildow (Bernhardus), Burgoldus de Benottindorf i Teodoryk de Redirn (Theodoricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 92-93; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 101v.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 202.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów