Rozmiar: 15909 bajtów

- 607 -

1359, 1 X, Legnica (Lignicz)

III fer. proxima post festum b. Michaelis

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Agnieszka córka Tammona Kurdebug (Agnes... Tammonis) zrzekła się wszelkich praw do folwarku Babin, k. Legnicy (Babin) z przynależnościami na rzecz klasztoru Benedyktynek w Legnicy. Zrzeczenie to nastąpiło za pośrednictwem Franczka doradcy i prokuratora tego klasztoru.

Świadkowie: Hanko Engilgeri (Hanco), Heynczco Bruchaczdorf, Peczko ze Świdnicy (Peczco de Swidnicz), Jan Slewicz (Johannes), Rulo Kurdebug, Jan Ryme (Johannes) i Mikołaj de Schelndorf (Nicolaus).


Regest: AP Wroclaw, Rep. 93, nr 31.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów