Rozmiar: 15909 bajtów

- 609 -

1359, 7 X, Ząbkowice (Frankenstein)

an dem tage st. Marci des pabst

Dirslaw von Kravar (Crauer, CSR) starosta ząbkowicki (Frankenstein) stwierdza, że w jego obecności Petschke Harmek von Geihersdorf sprzedał Mikołajowi Tanburgk (Nicklas), Czernemu Piotrowi (Schwartz Petern), Patzoltowi (Patzolt) krawcom, Mikołajowi Faulbrocken (Nicklas) panom z Ząbkowic Śl. (Franckstein) i Janowi Eckein (Hans), Kunratowi von Wellfelsdorff (Kunrat), Mikołajowi Milstain (Niklas), Mikołajowi Liebste von Braunaw (Nicklas), Hermanowi Tscheterwangen (Herman) ławnikom i rajcom kłodzkim (Glatz) oraz całym społecznościom tych miast trakt pod budowę drogi zaczynający się od starej ścieżki w pobliżu Geyderwarthe, dalej w górę rzeki Nysy (Neisse), kończąc na wygonie w kierunku Kłodzka (Glatz). Droga miała mieć 45 łokci. Las i zarośla po obu stronach drogi miały być wykarczowane aż do wzgórz, a drzewo przeznaczone na konserwację tej drogi. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż i przyrzeka na prośbę mieszczan zapewnić im bezpieczne korzystanie z niej.

Świadkowie: Hinko von Knoblouchsdorf, Heimans von Reichenpach, Ranuschken Schoff, Konrad von Berkowitz rycerz, Mikołaj von Bankow (Niklas), Henryk Wuhsthuben (Heinrich) i Jan (Hans, Hannes) pisarz wystawcy.


Ekscerpt: RBM, VII/1, s. 204-205, nr 312.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów