Rozmiar: 15909 bajtów

- 610 -

1359, 11 X, Avignon (Avinion, Francja)

Papież Innocenty VI wyraża zgodę, aby spowiednik Jana Blanke (Johannes) mieszczanina wrocławskiego udzielił mu odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 400, nr 1007; Bull. Pol., II, s. 156, nr 967.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów