Rozmiar: 15909 bajtów

- 611 -

1359, 13 X, Ujazd (Uyasd)

III Id. Octobris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, iż w związku ze śmiercią Dominika (Dominicus) proboszcza w Żytnie k. Trzebnicy (Sitin) prawo przedstawiania kandydata na zwolnione miejsce proboszcza w tamtejszej parafii ma klasztor Klarysek wrocławskich, co wynika z prawa patronatu nad tamtejszym kościołem.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 124-125.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów