Rozmiar: 15909 bajtów

- 612 -

1359, 14 X, Avignon (Avinion, Francja)

II Id. Octobris

Papież Innocenty VI ustanawia na 3 lata m.in. dziekana kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu obrońcą biskupa lubuskiego.

Regest: Bull. Pol., II, s. 156, nr 968.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów