Rozmiar: 15909 bajtów

- 621 -

1359, 23 X, Otmuchów

Przecław biskup wrocławski stwierdza, że Thymo z Chocieborza k. Grodkowa (Koschschobor) nabył za 25 grzywien dochody z sądownictwa w Niemysłowicach k. Prudnika (Buchwaldisdorf).

Wzmianka: Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, Rzym 1970, nr 435.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów