Rozmiar: 15909 bajtów

- 623 -

1359, 27 X, Wrocław (Wraczlauia)

dominica ante festum beatorum Simonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska pan Brzegu i Legnicy (Ludvicus) stwierdza,że w jego obecności Małgorzata (Margaretha) wdowa po Apeczce de Wedrow (Apeczco) sprzedała swojemu bratu Janowi de Reste (Johannes) oraz jego spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu, który nabyła niegdyś od swojego brata Andirka de Reste (Andirco) z jego dóbr w Łukowicach Brzeskich k. Brzegu (Lucawicz), z prawem alienacji.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Heynczko de Reste (Heynzco) brat Andirka (Andirco), Jan de Falkinhayn (Johannes), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 31.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 205.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów