Rozmiar: 15909 bajtów

- 626 -

1359, 27 X, Wrocław (Wrat[islauia])

dominica ante festum beatorum Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Małgorzata żona Apeczki de Wedrow (Margaretha uxor Apeczconis de Wedrow) sprzedała swemu bratu rycerzowi Janowi de Reste (Johannes) i jego spadkobiercom za 40 grzywien 5 grzywien rocznego czynszu, które należały się jej z dóbr iej brata Andirka de Reste (Andirco) w Łukowicach Brzeskich k. Brzegu (Lucowicz), z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Andirko de Reste (Andirco), Jan de Falkinhain (Johannes), Piotr Ome (Petrus), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 81.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów