Rozmiar: 15909 bajtów

- 622 -

1359, 27 X, Wrocław (Wrat[islauia])

in vigilia Symonis et Jude b. Apostolorum

Conadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Henczko de Reste (Henczco) sprzedał za 35 grzywien 3 1/2 grzywny rocznego czynszu z 1 1/2 łana we wsi Wilczków k. Wrocławia (Wilczhow), który uprawia Teodoryk Kokuski (Theodericus) chłop z tejże wsi, Ryszardowi z Gubina (Richardus de Gubin) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego spadkobiercom wraz ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Mulhem (Mathia), Herman (Hermannus), Konrad (Conradus) i Franczko (Franczco) bracia de Porsnicz - rycerze, Jan Tuten (Johannes), Helwicus z Sołtysowic k. Wrocławia (Molsdorf), Jan Budessin (Johannes) i Jan Sechsbechir (Johannes) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]). Na s. 40 (Rep. 3A): Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld (Friczco) - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco), Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 40 i 44-44v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2928.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów