Rozmiar: 15909 bajtów

- 628 -

1359, 28 X, Wrocław (Wratislauia)

in festo b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Młodoszowic k. Brzegu (Nicolaus de Czindal) niegdyś landwójt brzeski (Bregensis) nadał swej żonie Annie (Anna) jako oprawę wdowią rybnik położony nad Odrą (Odera) w pobliżu Brzegu (Bregensis). Opiekunem wdowy mianowany został Hanko z Oławy (Hanco de Olauia) mieszczanin brzeski (Bregensis). Wystawca zatwierdza to nadanie, rezerwując sobie i swoim następcom prawo odkupu za 40 grzywien.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Andirko de Reste (Andirco), Jan de Falkinhain (Johannes), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 383.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A. s. 82.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów