Rozmiar: 15909 bajtów

- 631 -

1359, 2 XI, Brzeg

in crastino omnium sanctorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza ugodę z Tylkiem Rothe mieszczaninem wrocławskim w sprawie spłaty 30 grzywien, które pożyczył od niego ojciec wystawcy Bolesław III książę Śląska i pan Brzegu, przyrzekając spłacić 10 3/4 grzywny do św. Walpurgii (1 V), a pozostałe 19 1/2 grzywny w ciągu roku lub wyznacza mu dochód 21 1/2 grzywny następująco: z Czeskiej Wsi k. Brzegu - 4 1/2 grzywny, w Jankowicach Wielkich k. Brzegu - 7, w Zwanowicach k. Brzegu - 5, w Stobrawie k. Brzegu - 2, w Mąkoszycach k. Brzegu - 3, a pozostałe 8 1/2 grzywny zobowiązuje się spłacić począwszy od św. Walpurgii w ciągu 1 roku.

Regest: CDS, IX, s. 27, nr 173; Z. f. G. Schl., VI, s. 23.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów