Rozmiar: 15909 bajtów

- 632 -

1359, 3 XI, Lubin (Lubin)

dominica post festum omnium sanctorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Thomschil z Borowa k. Jawora (Borow) sprzedał Pawłowi de Semansdorf (Paulus) i jego spadkobiercom 1 łan uprawny w Gaju k. Strzelina (Gayo) należący do sołectwa tamże z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Rechinberg (Hinricus), Teodoryk de Rechinberg (Thuodoricus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Tammo Runge (Tammo) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 81, tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 31v.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 23, nr 208.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów