Rozmiar: 15909 bajtów

- 634 -

1359, 6 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post Omnium Sanctorum

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]) w imieniu Kunada de Falkinhain (Cunadus) starosty wrocławskiego stwierdzają, że w ich obecności Paweł Nicolai z Samborza k. Środy Śl. (Paulus ... de Czamborndorf) sprzedał za 17 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Samborzu k. Środy Śl. (Czamborndorf) Mikołajowi Poseler (Nicolaus) i Janowi Jerslamdorf (Johannes) mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]) oraz ich spadkobiercom z prawem do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców po upływie 3 lat za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności.Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak (Panczco), Gunter Birchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 44v-45.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów