Rozmiar: 15909 bajtów

- 636 -

1359, 7 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quinta post sanctorum Omnium

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że Agnieszka wdowa de Pursnicz za zgodą swojego syna rycerza Konrada de Pursnicz (Conradus) sprzedała za 40 grzywien Annie wdowie po Janie Zydinberg (Anna ... Johannes) mieszczaninie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) oraz jej spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Ozorowicach k. Trzebnicy (Sponsburke) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, z prawem do zastawu dóbr, prawem odkupu przez sprzedającą, jej syna Konrada i ich następców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem termina płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak, Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 40v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4. s. 2655.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów