Rozmiar: 15909 bajtów

- 638 -

1359, 10 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

in vigilia b. Martini

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że Anna żona Henryka z Jeleniej Góry (Anna ... Henrici de Hirsberg) mieszczanina wrocławskiego (Wrat[islauiensis]) sprzedała za 9 grzywien 1 grzywnę rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Sechicz w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) Dominikowi Dominici (Dominicus) oraz jego spadkobiercom z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu przez sprzedającą lub jej spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman Burggrauii (Hermannus), Henryk Kalen (Henricus), Panczko Radak, Peczko de Richinbach (Peczco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Piotr Stengil (Petrus) i Hanco z Urazu (Hanco de Owras) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz wrocławski.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 41v. Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2563.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów