Rozmiar: 15909 bajtów

- 641 -

1359, 11 XI, Lubin (Lubin)

die b. Martini

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że Henryk Poduschconis (Henricus) nadał swej żonie wszystkie swe dobra dziedziczne w Brzezinie k. Brzegu (Bresmir) i w Skrzypniku k. Oławy (Ruwinczim), a mianowicie 3 łany uprawne wraz z zagrodnikami i dochody z prawa patronatu w Brzezinie oraz dobra ruchome i nieruchome w Skrzypniku. Opiekunami jej wyznaczeni zostają Jan Poduschconis (Johannes) i Piotr Yngrami (Petrus).

Świadkowie: Wilricus de Wanginteyn, Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodoricus) bracia de Rechinberg, Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Albert z Niechłowa k. Góry (Albertus) i Jan (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 91.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów