Rozmiar: 15909 bajtów

- 644 -

1359, 15 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. sexta post Martini

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Harman Burggrauii (Hermannus) za zgodą swojego syna Jana (Johannes) sprzedał za 22 grzywny 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Rzymówce k. Złotoryi (Rynberg) i Piskorzowicach k. Środy Śl. (Pyskirwicz) Klarze Mathysynne (Clara) przekupce wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i jej spadkobiercom z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności czynszu. Na zawarcie tej transakcji wyraża również zgodę brat Hermana Klaus z Lubienia k. Legnicy (Claws de Lybnow). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommeruelt (Friczco) - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 39.
Regest: tamże, sygn. C 24, 2, s. 1011.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów