Rozmiar: 15909 bajtów

- 646 -

1359, 18 XI

in octava Martini episcopi

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islauia]) sprzedają dożywotnio Sannie (Sanna) wdowie po Hermanie (Hermanus) wójcie dziedzicznym Trzebnicy (Trebnicz) i Maciejowi (Mathias) prezbiterowi, jej kapelanowi, 6 grzywien rocznego czynszu z dochodów szpitala Bożego Ciała we Wrocławiu za 50 grzywien. Po śmierci nabywców czynsz ten ma stać się znów własnością ww. szpitala.

Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 42; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. k. 115,1, s. 37.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów