Rozmiar: 15909 bajtów

- 650 -

1359, 19 XI, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Elizabeth electe

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że Jarosław z Kantorowic k. Brzegu (Jarislaus de Canthersdorf) proboszcz z Rosinberg nadał Tassowi de Kossow (Thasso) i jego spadkobiercom wszystkie swe dobra dziedziczne w Kantorowicach k. Brzegu (Canthersdorf) wraz z przynależnościami, m.in. młynem i folwarkiem. Wystawca zatwierdza to nadanie z prawem alienacji.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Peczo Yngrami, Teodoryk de Redirn (Theodericus), Jan de Falkinhain (Johannes), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 79.
Regest: CDS, IX, s. 27, nr 175; Z. f. G. Schl., VI, s. 23, nr 210.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów