Rozmiar: 15909 bajtów

- 647 -

1359, 19 XI

in die st. Elizabeth

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Maciej de Molheim (Mathias) nadał swojej żonie Małgorzacie (Margaretha)jako oprawę wdowią 8 łanów oczynszowanych we wsi Kobierzyce k. Wrocławia (Kobirwicz) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami. Opiekunami Małgorzaty wyznaczeni zostają Cunadus de Falkinhain i Mikołaj Rymberg (Nicolaus). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Gunter Birchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Richardus de Gubyn) - wasale, oraz Dythmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 42.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów