Rozmiar: 15909 bajtów

- 653 -

1359, 25 XI, Namysłów
(in civitate Namzlauiensi in domo habitacionis venerabilis
viri domini Theoderici plebani in Guswini villa archipresbyteri)

XXV die mensis Nouembris

Konrad proboszcz namysłowski (Conradus plebanus Namzlauiensis) z jednej strony i Paweł (Paulus) gwardian oraz bracia klasztoru franciszkańskiego w Namysłowie w obecności Szymona (Symon) kustosza wrocławskiego (Wratislauiensis) z drugiej oświadczają, że zakończyli spór, który wynikł na tle pochowania zmarłej siostry proboszcza Konrada, żony byłego starosty Ruperta (Rupertus), w kościele Franciszkanów, co stanowiło naruszenie praw przysługujących proboszczowi namysłowskiemu.

Świadkowie: Teodoryk (Theodericus) proboszcz w Guswini villa, archiprezbiter, Jan (Johannes) proboszcz w kościele Św. Michała, Tilo (Thilo) kaznodzieja, Mikołaj z Kamiennej Góry (Nicolaus de Landishute), Albert (Albertus) rektor szkoły, brat Paweł (Paulus) gwardian, brat Jan ze Strzelina (Johannes de Strelin), brat Jan Schardey (Johannes) - franciszkanie, Filip (Philippus), Godinus, Lusko i Waldeko - mieszczanie namysłowscy (Namzlauienses).


Druk: MGF, s. 60, nr 200.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów