Rozmiar: 15909 bajtów

- 655 -

1359, 25 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. secunda in die Virginis Katherine

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Kunczho de Louil sprzedał za 32 grzywny 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Sadkowie k. Wrocławia (Schotkow) Gertrudzie z Rui k. Legnicy (Gertrudis de Royn) mieszczce wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) oraz jej spadkobiercom za zgodą Niczka Langinberg (Niczko) i jego spadkobierców oraz za pośrednictwem Piotra Bauari (Petrus) mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis) z prawem nabywców do zastawu dóbr, prawem alienacji i prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paschco Gisckewicz, Friczco Sommerueld - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczco Stille, Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 39v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów