Rozmiar: 15909 bajtów

- 656 -

1359, 26 XI, Ciążeń (Czansin)

in crastino b. Katherine Virginis

Jan biskup poznański (Johannes ... Poznaniensis) ustanawia 40-dniowy odpust dla osób przybywających do relikwii Św. Krzyża, które posiada księżna oleśnicka (ducissa Olsnicensis), w następujące święta: Boże Narodzenie i 2 dni później, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc i 2 dni później, Wniebowstąpienie Pańskie, Zielone Święta i 2 dni później, a także w czasie 5 świąt maryjnych: Wniebowzięcia, Oczyszczenia, Niepokalanego Poczęcia, Narodzin i Zwiastowania oraz Michała Archanioła, Mikołaja, Marcina, Katarzyny, Małgorzaty, Doroty, Cecylii, Marii Magdaleny, Elżbiety, Jadwigi i Wszystkich Świętych.

Oryg.: łac., AA Wrocław, Kolegium Wikariuszów we Wrocławiu, nr 30.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów