Rozmiar: 15909 bajtów

- 659 -

1359, 1 XII, Otmuchów (Othmuchov)

indiccione XIII, Kal. Decembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... episkopus Wratislaviensis) zatwierdził ugodę między Karolem IV cesarzem (Karolus Romanorum Imperator et Boemie rex) a Henrykiem V Żelaznym księciem głogowskim (Henricu dux Glogouiensis) w sprawie prezentowania kandydata na stanowisko rektora kaplicy w Tarnówku k. Głogowa (Tarnow), które to prawo posiadają oni wspólnie. Sprawa powyższa wypłynęła po śmierci ostatniego rektora tejże kaplicy Mikołaja Soczefki (Nicolaus Soczefka), na którego stanowisko za zgodą Karola IV miał być przewidziany kandydat księcia Henryka Mikołaj Sculteti z Głogowa (Nicolaus Sculteti de Glogouia), kapelan tegoż księcia. Obie strony uzgodniły, iż w przyszłości będą przedstawiać kandydata na to stanowisko przemiennie.

Świadkowie: Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), Piotr z Wodzisławia proboszcz w Raciborzu (Petrus de Loslauia ... Rathebor), Jan z Wrocławia (Johannes de Wratislauia), Jan z Prusic (Johannes) kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i Mikołaj syn Henryka z Poznania (Nicolaus Henrici de Poznania), kleryk diecezji wrocławskiej, oraz notariusze publiczni, którzy spisali ten dokument na polecenie Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislauiensis).


Druk: RBM, VII, 2, s. 220, nr 337.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów