Rozmiar: 15909 bajtów

- 660 -

1359, 1 XII, Strzelce Opolskie (Strelicz)

die dominica prima adventus

Bolko III książę opolski (Bolco ... dux Opuliensis) przyrzeka Albertowi księciu strzeleckiemu (Albertus dux Strelicensis), że jeżeli spłodzi nowe dzieci lub zrodzi dzieci jego córka Elżbieta księżna Kujaw (Elizabeth ducissa Kuyawie), to Albert ze swoimi poddanymi zostanie zwolniony od wszystkich swych zobowiązań uczynionych względem swej ziemi, a zwłaszcza z powodu nadania ziemi strzeleckiej, zaczynając od rzeki Odry (Odra), jak to zawarte jest w jego dokumencie.

Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 307, nr 12.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów