Rozmiar: 15909 bajtów

- 661 -

1359, 2 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

secunda fer. ante b. Barbare

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Katarzyna wdowa po Hanku (Katherina relicta Hanconis) niegdyś de Sarouia inaczej Graseringerynne za zgodą swych dzieci Piotra (Petrus) i Zofii (Sophia) sprzedała szóstą część dóbr ruchomych i nieruchomych z folwarku Gronow wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami swojemu bratu Janowi Graserinigir mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego spadkobiercom z prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Hanczko z Bledzowa k. Wrocławia (Hanczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak (Panczco), Gunter Birchim (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 45.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 198.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów