Rozmiar: 15909 bajtów

- 663 -

1359, 3 XII, Brzeg

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż 1 grzywny rocznego czynszu przez Marcina z Kucharzowic k. Strzelina z jego dóbr w Kucharzowicach (Mumochowicz) oraz 1 grzywny rocznego czynszu z dóbr w Jędrzychowicach k. Oławy Dyeze Cravacissa von Cravacia.

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 23, nr 215.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów