Rozmiar: 15909 bajtów

- 662 -

1359, 3 XII, Brzeg

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż 2 grzywien rocznego czynszu za 18 grzywien przez Lutka z Groblic k. Oławy (Luthco de Grobelwicz) z jego dóbr w Groblicach k. Oławy Janowi proboszczowi w Pępicach k. Brzegu.

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 23, nr 214.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów