Rozmiar: 15909 bajtów

- 666 -

1359, 7 XII

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że kapelan Mikołaj z Małujowic k. Brzegu zrzekł się na rzecz swojego brata Michała oraz siostry Klary swojego spadku po ojcu w Michałowicach k. Brzegu i Pitschener Walde, a także całego spadku po matce.

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 23.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów