Rozmiar: 15909 bajtów

- 668 -

1359, 11 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post Nicolai

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Richil z Jabłonowa k. Żagania (Schonenborn) sprzedał za 40 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Jabłonowie k. Żagania (Schonenborn) Janowi Jesir (Johannes) i jego spadkobiercom z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku meuiszczania czynszu i prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Gisckewicz (Paschco), Friczko Sommerueld (Friczco) - rycerze, Ernko Goltberg, Michał Troppow (Michael), Niczko Stille (Niczco), Hanko Wras (Hanco) i Paweł (Paulus) kuśnierz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 40.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów