Rozmiar: 15909 bajtów

- 671 -

1359, 13 XII, Lubin (Lubin)

die st. Lucie Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Kunczko i Piotr (Petrus) bracia zwani Bench sprzedali Peczkowi (Peczco) i Niczkowi (Niczco) braciom zwanym Pakusch oraz ich spadkobiercom 1 łan oczynszowany w Składowicach k. Lubina (Czobgerdorf) za 6 grzywien wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, z prawem odkupu przez sprzedających w ciągu 3 lat oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż, rezerwując sobie dochody z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Wilricus de Wangintyn rycerz, Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubin), Henryk i Teodoryk (Theodoricus) bracia zwani de Rechinberg, Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Albert z Niechłowa k. Góry Śl. (Albertus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 92.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów