Rozmiar: 15909 bajtów

- 672 -

1359, 13 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

in die b. Virginis Lucie

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Jeszko de Bresicz (Jeschco) sprzedał 2 grzywny rocznego czynszu z 2 łanów położonych we wsi Jaczkowice k. Oławy (Jeschcowicz) Janowi (Johannes) synowi Jana z Ruska k. Świdnicy (Johannes de Rusk), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]), i jego spadkobiercom z prawem alienacji oraz prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczinhorn rycerz, Henryk Molnsdorf, Panczko Radak, Gunter Birhin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 43v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów