Rozmiar: 15909 bajtów

- 330 -

1359

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy nadaje przywilej w sprawie targu solnego w Oławie.

Wzmianka: AP Wrocław, Rep. 135, dział C, nr 73, Archiwalia oławskie, nr 10.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów