Rozmiar: 15909 bajtów

- 334 -

1359, Jawor

Konrad de Petirwitz archiprezbiter w Jaworze powiadamia Piotra proboszcza w Opolu, oficjała wrocławskiego, o wynikach prowadzonego przez niego dochodzenia w sprawie sporu proboszcza Wernera w Jaworze z tamtejszą radą miejską o utrzymanie przez jego parafię wolności podatkowych od l ławy chlebowej, 2 ław mięsnych i 4 ław obuwniczych. Notariusz Jan de Kotyn (Johannes) kleryk magdeburski.

Regest: AP Wrocław, Repertorium 6a. s. 1395, nr 21.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów