Rozmiar: 15909 bajtów

- 327 -

1359, Lewin Brzeski

Ewa Jemischen z Pogorzeli k. Brzegu właścicielka Lewina Brzeskiego oświadcza, że tamtejsi Dominikanie, którzy posiadali ósmą część miejskiego młyna z obowiązkiem pokrywania w tej części kosztów jego remontów, zrzekają się swojego prawa własności, w zamian za co będą otrzymywać z tegoż młyna 13 1/4 korca zboża rocznie, posiadać prawo darmowego przemiału, jedynym zaś ich obowiązkiem będzie dostarczanie młynarzowi co roku 8 kóp sznurów.

Kopia: łac., Kraków, Arch. Dominikanów, koniarz Dominikanów lewińskich, sygn. Le 1, dok. nr l (regest wg Z. Mazur, Przyczynki do historii klasztoru dominikańskiego w Lewinie Brzeskim, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 126, Historia XIX. Wroctaw 1970, s. 126).


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów