Rozmiar: 15909 bajtów

- 138 -

1358, 10 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post Kyliani Martiris

Rajcy m. Wrocławia (Wratislauia) stwierdzają, że w ich obecności Mikołaj zwany Czobgarhe (Nicolaus) sprzedał za 8 grzywien Henrykowi de Bankow (H[e]nr[i]cus) i jego spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z 5 łanów Mikołaja zwanego Huber (Nicolaus), mieszkającego we wsi Czobgarhe w dystrykcie wrocławskim, z prawem alienacji oraz prawem do zastawu dóbr w wypadku niepłacenia czynszu w części lub całości i z prawem odkupu za tę samą sumę w każdy dzień św. Michała. Nabywca wybrał Jana de Lezzelow (Johannes) mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis) opiekunem owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merboto de Hugwicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz ziemi (terrae) wrocławskiej (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 3v-4.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów