Rozmiar: 15909 bajtów

- 140 -

1358, 16 VII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino Divisionis Apostolorum

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) oświadczają, że w ich obecności rycerz Konrad (Conradus) i jego brat Mikołaj (Nicolaus) zwani de Rydeburg sprzedali Ryszardowi z Gubina (Rychardus de Gubyn) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom swój młyn w Borow w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) ze wszystkimi przynależnościami i prawem alienacji, rezygnując z wszelkich praw i roszczeń wobec tego młyna. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambir, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 4-4v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów