Rozmiar: 15909 bajtów

- 142 -

1358, 15 VII, Villeneuve les Avignon (apud Villamnouam, Francja)

ID. Julii

W związku z supliką Gwidona biskupa Porto (Guido Portuensis) papież Innocenty VI udziela prowizji na beneficjum kościelne związane z godnością w kościele katedralnym wrocławskim (Wratislauiensis) dla Jana syna nieżyjącego już Mikołaja z Litomyśla (Johannes... Nicolai de Luthomusel, CSR) z chwilą jego wakatu, które posiadałby obok kanonii i prebendy w kościele Św. Piotra w Brnie w diecezji ołomunieckiej (Brunna ... Olomucensis, CSR).

Excerpt: MVB, II, s. 320, nr 808.
Regest: Bull. Pol., II, s. 144, nr 879.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów