Rozmiar: 15909 bajtów

- 143 -

1358, 15 VII, Villeneuve les Avignon (apud Villamnouam, Francja)

Id. Julii

Papież Innocenty VI udziela prowizji na beneficjum kościelne związane z godnością w kościele katedralnym wrocławskim (Vratislaviensis) dla Jana syna nieżyjącego już Mikołaja z Litomyśla (Johannes ... Nicolai... Luthomusl, CSR).

Regest: MVB, II, s. 320, nr 809; Bull. Pol., II, s. 144, nr 879.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów