Rozmiar: 15909 bajtów

- 144 -

1358, 18 VII

die b. Arnulfi

Rajcy m. Wrocławia (Wratislauia) sprzedają Katarzynie (Katherina) wdowie po Ulmanie Steynkeler byłym rajcy miejskim 14 grzywien rocznego czynszu z młynów stanowiących własność rady.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23 (Antiquarius), s. 38.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów