Rozmiar: 15909 bajtów

- 145 -

1358, 21 VII, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia b. Marie Magdalene

Rajcy m. Wrocławia (Wrat[islauiensis]) oświadczają, że w ich obecności Frenczelinus syn nieżyjącego Mikołaja Turynga (Nicolaus Thuringus) sprzedał swojemu bratu Janowi (Johannes) i jego spadkobiercom odziedziczone po rodzicach dobra we wsi Swojec (Swoicz) k. Wrocławia z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają dokonany kontrakt.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 4.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów