Rozmiar: 15909 bajtów

- 148 -

1358, 26 VII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino bt. Jacobi Apostoli

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus Wratislauiensis) oraz kapituła wrocławska stwierdzają, że w związku z zamkiem Friedberg, położonym w księstwie biskupim nysko-otmuchowskim (Nissensis et Ottmuchoviensis) przyszło im w przeszłości wiele cierpieć, a zamek ten przedstawiono im do kupna od rycerza Hajnczka (Heynczco) i Wacława (Wenceslaus) zwanych "de Hugwicz", synów nieżyjącego już rycerza Henryka (Henricus de Hugwicz), jak również od dzieci i dziedziców zmarłego Rudgera (Rudgerus de Hugewicz), brata Hajnczka i Wacława. Mają ten zamek kupić wraz z wszystkimi prawami i przyległościami do niego, z wsiami Trzebieszowice k. Nysy (Swemlowicz), Mezno, Dolina k. Kłodzka (Hermansdorph), Kiendorff, Scoramsdorff, Seczikirsdorf, Wilhelmisdorf, Kruthinwalde i Łączki k. Nysy (Marquarrsdorf), z wyjątkiem dziesięcin snopowych w tych wsiach, które zawsze należały do biskupa. Jednocześnie do nabycia tego zamku dążą też inni. Biskup i kapituła kupują zamek z wyliczonymi dobrami, przy czym biskup zastrzega dla siebie i swoich następców wsie Tomkowice k. Nysy (Dominickisdorf) i Strakkinhayn, folwark położony przed zamkiem, młyny zbożowy oraz Lomol, a także 4 łany pod m. Widnavia, 4 łany we wsi Craos, służbę konną z tych łanów oraz jednego rybaka do połowu ryb na rzece Widawa (Widnauia). Ww. dobra zostały kupione za sumę 3100 grzywien, którą po połowie mieli uiścić biskup i kapituła. W celu pokrycia przynajmniej w części ww. kwoty, biskup i kapituła sprzedają zamek (castrum) Milicz (Melicz) wraz z dochodem z cła oraz przyległymi wsiami należącymi do stołu biskupiego, które przynosiły więcej strat niż korzyści, zwłaszcza w związku z koniecznością utrzymania zamku, jak również płacenia 52 grzywien rocznie przez biskupa i przez kapitułę tyle samo tamtejszemu kasztelanowi (CAPITANEUS seu castellanus). Biskup i kapituła mieli wspólnie osadzać starostę lub kasztelana na zamku Fredberg, który zobowiązany był im do posłuszeństwa. Do obsady kasztelana pierwszeństwo mają kanonicy i prałaci, potem wasale kościoła wrocławskiego (Wratislauiensis).

Świadkowie: Konrad I książę oleśnicki (Conradus Olsniczensis), Reynczko Schof, Niczko Czambori de Keczerdorf, Heynczko de Rychinbach, Poppo de Hugewicz, Piotr z Międzyborza (Petrus Meczibor), Ramfoldus Sthosche i Jaracz z Pogorzeli k. Brzegu (Jaraczius de Pogrella) - rycerze, Albert (Albertus) notariusz księcia, qui presentia habuit in commisso.


Kopia: niem., AP Wrocław. Akta m. Wrocławia, sygn. B3, s. 40-47.
Druk: Siles. rer. script., I, s. 785-787, nr XI.
Regest: CDS. XX, nr 122.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów