Rozmiar: 15909 bajtów

- 152 -

1358, 4 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabbato ante Sixti

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauiensis) stwierdzają, że panny Zofia (Sophia), Katarzyna (Katherina) i Małgorzata (Margaretha) córki Rudgera Bauara (Rudegerus Bauarus), mieszczanina świdnickiego (Swidnicz[ensis]), sprzedały Piotrowi Beyer (Petrus), Hankowi Budessin (Hanco), Hankowi Dominici (Hanco), Maciejowi (Mathias) i Mikołajowi Dominici (Nicolaus) mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]) oraz ich spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Żórawinie k. Wrocławia (Syrwyn) wraz z prawem alienacji oraz prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somiruelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XI a.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów