Rozmiar: 15909 bajtów

- 154 -

1358, 6 VIII, Villeneuve les Avignon (apud Villamnouam, Francja)

VIII Id. Augusti

Papież Innocenty VI rezerwuje wakujące lub mające w przyszłości wakować beneficjum kościelne przynależne do opactwa Św. Klary we Wrocławiu (Wratislaviensis) dla Mikołaja syna nieżyjącego już Gerlacha ze Środy Śl. (Nicolaus quondam Gerlaci de Novo Foro), kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis). Dochód roczny z tego beneficjum może wynosić 18-25 grzywien.

Regest: MVB, II, s. 326, nr 827.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów